Ogłoszenia klasowe

Na tej stronie umieszczane będą  ogłoszenia. Będą one przypominać obecnym i informować nieobecnych.

3 komentarze: